Населението на света почти ще спре да нараства до 2100 г.

За първи път в съвременната история се очаква населението на света на практика да спре да се разраства до края на този век, което се дължи до голяма степен на спадащите равнища на раждаемост в световен мащаб. Анализът е на Pew Research Center за ООН.
До 2100 г. населението на света се очаква да достигне приблизително 10,9 милиарда, като годишният растеж е по-малък от 0,1% – рязък спад от сегашните нива. Между 1950 г. и днес населението на света нараства между 1% и 2% всяка година, като броят на хората се увеличава от 2,5 милиарда до повече от 7,7 милиарда.

Очаква се глобалният коефициент на раждаемост да бъде 1.9 раждания на една жена до 2100 г., а днес са 2,5.

Средната възраст в света се очаква да нарасне до 42 през 2100 г., спрямо сегашните 31. Между 2020 г. и 2100 г. се очаква броят на хората на възраст 80 и повече години да се увеличи от 146 милиона на 881 милиона.

Африка е единственият световен регион, за който се очаква да има значителен растеж на населението до края на този век. Между 2020 г. и 2100 г. се очаква населението на Африка да нарасне от 1,3 милиарда на 4,3 милиарда. Прогнозите показват, че тези числа ще са валидни най-вече в субсахарска Африка.

Очаква се Европа и Латинска Америка да имат намаляващо население до 2100 г. Населението на Европа ще достигне 748 милиона души през 2021 г. Очаква се регионът Латинска Америка и Карибите да надмине населението на Европа до 2037 г.

Населението на Азия ще нарасне от 4,6 милиарда през 2020 г. на 5,3 милиарда през 2055 г., след което ще започне да намалява.

Очаква се населението на Индия да нарасне до 2059 г., когато ще достигне 1,7 милиарда.

Предвижда се шест страни да съставляват повече от половината от световния прираст на населението до края на този век, а пет от тях са в Африка. Това са Нигерия, Демократична република Конго, Танзания, Етиопия и Ангола, заедно с Пакистан.

Индия ще надмине Китай като най-гъсто населената страна в света до 2027 г. Междувременно Нигерия ще надмине САЩ като третата най-голяма държава в света през 2047 година.

Между 2020 г. и 2100 г. се очаква 90 страни да загубят население. Две трети от държавите в Европа (32 от 48) се очаква да имат намаляващо население до 2100 г.

Предполага се, че една трета от бебетата в света ще бъдат родени в Азия до края на този век, което е спад от около половината днес.

Свързани публикации

Leave a Reply