Роботите могат да помогнат в борбата срещу COVID-19

Група водещи изследователи в областта на роботиката публикува в Science Robotics, в който се обсъжда потенциалната употреба на различни роботи при борбата в огнищата на COVID-19.

Изследователите твърдят, че роботите биха могли да бъдат внедрени в голям мащаб за целите на телемедицината и логистиката (напр. Наблюдение на доброволни карантини, мрежови системи за сигурност със софтуер за разпознаване на лица за проследяване на контактите на заразени пациенти с други хора и др.).

Избери си храна за вкъщи оттук

Според авторите, роботи вече се използват за дезинфекция, доставяне на лекарства и храна, измерване на жизнени показатели и подпомагане на граничния контрол.

За предотвратяване на болести вече е използвана контролирана с безконтактна ултравиолетова светлина повърхностна дезинфекция, тъй като COVID-19 се разпространява не само от човек на човек, но и чрез замърсени повърхности“, пишат изследователите.

По-специално, изследователите изтъкват развитието на макро- и микромащабни роботи, способни на интелигентна навигация и откриване – както и непрекъсната стерилизация – на високорискови зони.

Това обаче може да се окаже голямо предизвикателство, тъй като „социалните взаимодействия изискват изграждане и поддържане на сложни модели на хората, включително техните знания, убеждения, емоции, както и контекста и средата на взаимодействие“.

Роботите в исторически план с използват за работа, която е опасна или неподходяща за хората – динамика, която отново може да бъде преразпределена.

Свързани публикации

Leave a Reply